Про надання роз'яснень щодо прийняття в експлуатацію

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ

  

03.08.2010  № 26-17-4596

                                                                                                    Інспекціям державного архітектурно-

                                                                                                    будівельного контролю в АР Крим,

                                                                                                    областях, містах Києві та Севастополі

  Про надання роз'яснень

             23.07.2010 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла», яким внесено зміни до статті 30 Закону України «Про планування і забудову територій» та встановлено, що прийняття в експлуатацію збудованих до 31 грудня 2008 р. без залучення підрядних організацій приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, які споруджувалися без дозволу на виконання будівельних робіт, здійснюється інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю за результатами технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж таких об'єктів у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури, за наявності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розміщений такий об'єкт.

Відповідно до підпункту 1 пункту «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (в редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла») до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить участь у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.

Разом з тим, зазначеним законом внесено зміни до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» в частині виключення  з   повноважень   посадових  осіб, що здійснюють санітарно-епідеміологічний нагляд, винесення рішень про відповідність вимогам санітарних норм об’єктів і споруд, що вводяться в експлуатацію.

розвитку та будівництва України нового порядку прийняття в експлуатацію приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими споруд і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. № 1035 (далі - Тимчасовий порядок) можуть застосовуватися в частині, що не суперечить нормам Закону України «Про планування і забудову територій» (в редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла»).

Таким чином, для прийняття в експлуатацію приватнігх житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, які споруджувалися без дозволу на виконання будівельних робіт, збудованих до 31 грудня 2008 р. без залучення підрядних організацій, в незалежності від площі цих будинків, забудовник повинен надати інспекції державного архітектурно-будівельного контролю:

·         звіт про проведення технічного обстеження  будівельних конструкцій та інженерних мереж таких об'єктів, погоджений з органами державного пожежного нагляду;

·         технічний паспорт приватної  будівлі, виданий  бюро технічної інвентаризації;

·         документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розміщений такий об'єкт;

·         довідку про погодження прийняття приватної будівлі в експлуатацію,  видану на підставі рішення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради за  формою, згідно з додатком З до Тимчасового порядку.

У разі, якщо документи подано забудовником до 23.07.2010 р., видача інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю сертифікатів відповідності здійснюється у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. № 1035.

Приватні житлові будинки садибного типу, дачні та садові будинки з господарськими спорудами і будівлями приймає в експлуатацію інспекція державного архітектурно-будівельного контролю за місцем їх розташування, яка видає забудовникам на платній основі сертифікат відповідності таких будівель державним будівельним нормам, стандартам та правилам (далі - сертифікат) згідно з додатком 1 до Тимчасового порядку.

 

 
                                  Начальник               (підписано)               О.М. Бондаренко